Derivát

Derivát – je nástroj, ktorý bol odvodený od iných nástrojov (podkladové aktíva).