Descending bottoms (stále hlbšie dno)

« Back to Glossary Index

Descending bottoms (stále hlbšie dno) – definuje formu cenovej formácie, kde je dno (na cenovom grafe) nasledované ešte hlbším dnom. Na takejto cenovej formácii môžeme vidieť príznaky klesajúceho trendu.

« Back to Glossary Index