Devaluation

Devaluation – je úprava ceny smerom nadol. táto úprava by mala byť vykonaná ešte pred oficiálnym vyhlásením.

Vložiť komentár