Devíza

Devíza – je akákoľvek zahraničná mena, ktorá je používaná v bezhotovostnej forme.