Devízový trh

Devízový trh – je trhom, kde sa nakupujú a predávajú meny.

Vložiť komentár