Devízový účet

« Back to Glossary Index

Devízový účet – je účtom, ktorý vedieme v cudzej mene. je dôležité vedieť, že úroková miera a miera zhodnotenia prostriedkov na ňom sa na takýchto účtoch líši v závislostí od mien. Preto pri voľbe meny účtu môže byť špekulatívna.

« Back to Glossary Index