Devízy

« Back to Glossary Index

Devízy – je bezhotovostná forma nejakej pohľadávky na cudziu menu. Patria tu napríklad šeky, zmenky, cenné papiere k umoreniu, splatné kupóny alebo dlhopisy. Naproti devízam stoja valuty. Valuty predstavujú hotové peniaze v zahraničnej mene.

« Back to Glossary Index