Disážio

Disážio – je záporný rozdiel medzi menovou hodnotou akcie a jej emisným kurzom.

Vložiť komentár