Distribúcia (výplata výnosov)

Distribúcia (výplata výnosov) – sú jednoducho výnosy vyplácané tým držiteľom, ktorý vlastnia podielové listy. Tieto výnosy sú vyplácané na báze realizovaných kapitálových ziskov fondu a ich príjmov.

Vložiť komentár