Diverzifikácia portfólia

« Back to Glossary Index

Diverzifikácia portfólia – ide o rozloženie portfólia do niekoľkých rôznych investičných nástrojov (ak sa jedná o investície, ide o rozloženie akcií do niekoľkých titulov). Takouto diverzifikáciou sme schopní znižovať investičné riziko.

« Back to Glossary Index