Dividendová rendita

« Back to Glossary Index

Dividendová rendita – je jedným z najdôležitejších ukazovateľov pre porovnanie podnikov. Meria mieru zúročenia vloženého kapitálu. Výpočet dostaneme tak, že dividendy porovnáme so vstupnou cenou akcie.

« Back to Glossary Index