Dividendová rendita

Dividendová rendita – je jedným z najdôležitejších ukazovateľov pre porovnanie podnikov. Meria mieru zúročenia vloženého kapitálu. Výpočet dostaneme tak, že dividendy porovnáme so vstupnou cenou akcie.

Vložiť komentár