Dividendový fond

Dividendový fond – je fond, ktorý má za úlohy vyplácanie dividénd. Pre tento fond je špecifické to, že v jeho portfóliu prevládajú dlhopisy a peňažné vklady.

Vložiť komentár