Dividendový výnos (dividend yield)

« Back to Glossary Index

Dividendový výnos (dividend yield) – je peňažný podiel, ktorý akcionár získava z čistého zisku spoločnosti. výška je meraná stanovením percenta nominálnej hodnoty akcie.

« Back to Glossary Index