Dividendový výnos (dividend yield)

Dividendový výnos (dividend yield) – je peňažný podiel, ktorý akcionár získava z čistého zisku spoločnosti. výška je meraná stanovením percenta nominálnej hodnoty akcie.

Vložiť komentár