Dividendy

Dividendy – sú určitou časťou zisku podniku z akcií. Táto časť sa vypláca vlastníkom týchto cenných papierov.

Zdielaj to: