Djia (index dow jones)

« Back to Glossary Index

Djia (index dow jones) – je jedným z celosvetovo najsledovanejších burzových akciových indexov, ktorý patrí americkej burze v new yorku (nyse). Tento index a jeho hodnota predstavuje priemernú zmenu ceny akcií až tridsiatich líderských spoločností.

« Back to Glossary Index