Dlhá pozícia (long position)

« Back to Glossary Index

Dlhá pozícia (long position) – je nákup investičného nástroja, pričom musíme predpokladať že hodnota tohto nástroja bude v budúcnosti vyššia. Ide o špekulatívny obchod.

« Back to Glossary Index