Dlhopisový fond (obligačný fond)

« Back to Glossary Index

Dlhopisový fond (obligačný fond) – fond, ktorý trvale investuje prostriedky do dlhopisov. Tieto dlhopisy môžu patriť štátom, akciovým spoločnostiam, mestám alebo obciam.

« Back to Glossary Index