Dlhopisový index

Dlhopisový index – ďalší z indexov, ktorý definuje relatívnu charakteristiku cien väčšieho počtu jednotlivých položiek. Používame ho v prípade, že chceme tieto položky popísať spoločne.

Vložiť komentár