Dlhové trhy

« Back to Glossary Index

Dlhové trhy – sú trhy, kde sa obchoduje s úvermi, pôžičkami a dlhovými cennými papiermi. Tieto finančné nástroje majú obmedzenú splatnosť – okrem dlhopisov z nekonečnou splatnosťou (perpetuit).

« Back to Glossary Index