Dno

Dno – ide o opak úrokového vrcholu, s ktorým sa dá obchodovať. Po zaplatení prémie má kupujúci úrokového dna automatickú záruku istého (ale vopred určeného) minimálneho úroku. Ak sa stane, že tento úrok klesne pod vopred dohodnuté úrokové dno, predajca tohto dna musí vyrovnať finančný rozdiel.