Dokument certificate of stock

Dokument certificate of stock – vyjadruje právne vlastníctvo istého množstvá akcií v ktorejkoľvek spoločnosti.