Double top breakout

« Back to Glossary Index

Double top breakout – je prieraz pri dvojitom vrchole. V praxi je to grafické znázornenie ceny akcie, ktorá najprv vytvorí dvojitý vrchol a následne ho ešte porazí smerom hore.

« Back to Glossary Index