DOW Jones industrial average

« Back to Glossary Index

DOW Jones industrial average – je ďalším globálnym indexom. Počítame s ním už približne 100 rokov a je to akoby indikátor „nálady“ na medzinárodných finančných trhoch. Zaujímavosťou je, že jeho hodnota je aj dnes počítaná podľa mechanizmu, ktorý bol nastavený ešte vr oku 1896. je dobre cenovo vyvážený a všetky spoločnosti sú v ňom zastúpené podľa svojich absolútnych akciových kurzov, čo niektorým spoločnostiam zabezpečuje lukratívnejšiu pozíciu. Zmeny v tomto type indexu sú veľmi vzácne.

« Back to Glossary Index