Down volume

« Back to Glossary Index

Down volume – je poklesový obchodný objem, v prípade, že zatváracia cena je nižšia než otváracia. Ak by sme porovnávali veľkosť poklesového a rastúceho objemu, mohli by sme predpokladať ďalší cenový vývoj.

« Back to Glossary Index