Down volume

Down volume – je poklesový obchodný objem, v prípade, že zatváracia cena je nižšia než otváracia. Ak by sme porovnávali veľkosť poklesového a rastúceho objemu, mohli by sme predpokladať ďalší cenový vývoj.

Vložiť komentár