Downtick a Uptick

Downtick a Uptick – sú súvisiace pojmy. Downtick označuje burzové transakcie, ktoré prebehli s nižšou cenou než tie predošlé (je to teda pokles ceny aktív medzi transakciami). Uptick je opakom – teda označuje tie burzové transakcie, ktoré prebehli s vyššou cenou než tie predošlé (nárast ceny aktív medzi transakciami). Downtick a Uptick používame najmä v súvislosti s akciami (no môžeme ich spojiť aj s inými cennými papiermi).