Držanie

Držanie – v ekonomickom žargóne hovoríme o investičné odporúčanie „držať“ cenný papier (nepredávať ho ani nenakupovať).

Zdielaj to: