Duálny listing

Duálny listing – jav, ktorý sa vyskytuje v momente, keď sú emisie akcií súčasne obchodované na viacerých burzách