Duplikát

Duplikát – je ďalším z finančných inštrumentov. Tento inštrument slúži pri oceňovaní finančných aktív.