Dynamický (agresívny) investor

Dynamický (agresívny) investor – je typ investora, ktorý počas dlhodobého horizontu chce výrazne zvýšiť hodnotu svojho majetku. Pri tom si ale je vedomí, že vstupuje do vysokého rizika.