Economic indicator

štatistiky o aktuálnom ekonomickom vývoji, ktoré zverejňuje vláda (štatistiky ako miera nezamestnanosti, spotrebiteľská dôvera, HDP, inflácia, maloobchodné a veľkoobchodné predaje a pod.)