HDP

HDP – je skratka pre pojem Hrubý Domáci Produkt, ktorým vieme určovať výkonnnosť ekonomiky štátov. Ide o celkovú peňažnú hodnotu služieb a statkov, ktorá bola vytvorená v určitom období na určitom mieste. HDP je ukazovateľom používaným najjmä v makroekonómii.

Ohodnoť tento článok
[Spolu: 0 Hodnotenie: 0]
error: Content is protected !!