Flash crash

« Back to Glossary Index

Flash crash – ako z názvu vyplýva, ide o bleskový prepad cien na burze a to v extréme krátkom čase. Jedným z dôvodov, prečo flash crash vzniká môže byť aj tzv. „Fat Finger“.

« Back to Glossary Index