Floating

« Back to Glossary Index

Floating –  je devízový kurz, ktorého špecifikum je voľne sa pohybovať (tzn. oslabovať alebo posilňovať podľa aktuálnej ponuky či dopytu. Tento pohyb jej dovoľuje samotná centrálna banka. V realite veľmi málo zažívame niečo ako čistý floating, väčšinou zažívame tzv. dirty floating. Dirty floating znamená, že centrálna banka sa snaží ovplyvňovať príliš výrazné odklony kurzu prostredníctvom finančných nástrojov ako je napríklad devízová intervencia.

« Back to Glossary Index