FOMO

FOMO (Fear of missing out) – strach zo zmeškania príležitosti na finančnom trhu.