Fondy derivátové

« Back to Glossary Index

Fondy derivátové („hedge“ Fondy) – sú to fondy, ktoré nepodliehajú prísnemu dozoru (na rozdiel od ostatných fondov). Vyznačujú sa tým, že investujú skoro do všetkých finančných a komoditných inštrumentov. Na samotnom správcovi fondu závisí, akú stratégiu fondu zvolí a aké budú jeho výsledky. V tomto derivátovom fonde sa často stretávame s tzv. „pákovým efektom“, čo znamená, že s malým vkladom dokážeme dosiahnuť veľké výnosy.

« Back to Glossary Index