Fondy zmiešané

« Back to Glossary Index

Fondy zmiešané – sú podielové fondy. Kombinujú niekoľko tried aktív (napríklad komodity, akcie, nástroje peňažného trhu a jeho alternatívne nástroje…). Kombinácia nastáva podľa vopred zvolenej investičnej stratégie fondu. Podľa tejto stratégie sa očakáva výnos fondu a vieme predpokladať aj riziko spojené s touto investíciou.

« Back to Glossary Index