Fondy zmiešané

Fondy zmiešané – sú podielové fondy. Kombinujú niekoľko tried aktív (napríklad komodity, akcie, nástroje peňažného trhu a jeho alternatívne nástroje…). Kombinácia nastáva podľa vopred zvolenej investičnej stratégie fondu. Podľa tejto stratégie sa očakáva výnos fondu a vieme predpokladať aj riziko spojené s touto investíciou.

Ohodnoť tento článok
[Spolu: 0 Hodnotenie: 0]
error: Content is protected !!