Futures contract

Futures contract – je vysoko likvidná zmluva, dohoda, medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá ale prebehne v budúcnosti. Všetky podmienky  zmluvy (ako napríklad cena, množstvo, dátum..) sú však určené vopred vďaka burze. Tieto vopred určené podmienky musia obe strany dodržovať.