GANN

« Back to Glossary Index

GANN – obchodník William Delbert Gann (USA, 20. storočie). Známy tým, že bol priekopníkom technickej analýzy využívajúci zákon vibrácie. Dodnes používame tzv. Gannove vejáre, mriežky alebo čiary.

« Back to Glossary Index