GAP

GAP – je cenová medzera, ktorá vzniká vďaka extrémnemu výkyvu ceny forex nahor alebo nadol. Jej výskyt je hlavne cez víkendy a odzrkadľuje neočakávané alebo makroekonomické udalosti. V praxi to znamená, že keď sa v pondelok otvorí burza, jej hodnota je iná ako keď sa v piatok zatvárala. Takáto cenová medzera sa otvára na každom type trhov a vytvára skvelé obchodné príležitosti.

Zdielaj to: