GARANTOVANÝ FOND

« Back to Glossary Index

GARANTOVANÝ FOND – je fond, pri ktorom má investor zaručený aspoň minimálny výnos. Využíva sa vtedy, keď fond tzv. zamyká zisk, čo znamená, že zaručuje neklesajúcu hodnotu (aspoň pod istú hranicu). V prípade nepriaznivého vývoja investície investor obdrží buď časť, alebo celú vloženú investíciu.

« Back to Glossary Index