GOING PUBLIC

GOING PUBLIC – v úzkom zmysle slova je to premena podniku z inej právnej formy na akciovú spoločnosť, čím sa vytvára možnosť investícií. V širšom zmysle sa myslí prvý vstup na burzu. Motívom pre vstup na burzu môže byť obstaranie ďalšieho vlastného kapitálu.

Takýto vstup je možný hlavne vďaka príprave s emisnou bankou alebo s celým bankovým konsorciom. Vďaka vstupu na burzu si podnik zabezpečuje vyššiu známosť a širšie rozptýlenie kapitálu. Vstupy sú spravidla v tzv. burzovom hausse. Tým sa zaručuje predaj nových akcií a nižšie kapitálové akcie.

Going public sa môže vzťahovať aj na pôžičky. A to také, ktoré vydávajú podniky. Využitím takýchto pôžičiek si podniky dokážu zabezpečiť postupné zaradenie sa na burzu. Takéto pôžičky sú opčné, alebo prevoditeľné dlhopisy. Tieto zaväzujú vlastníkov k odberu akcií, keď bude podnik na burze.