HFT

HFT (High Frequency Trading) – algoritmické obchodovanie.