INDEX AKCIOVÉHO TRHU

« Back to Glossary Index

INDEX AKCIOVÉHO TRHU – je to ukazovateľ, ktorý pomáha merať výkonnosť celkového trhu. Takisto ním môžeme porovnávať trhy medzi sebou alebo môžeme sledovať jednotlivého hodnotové či cenové zmeny. Index akciového trhu je počítaný priebežne na základe tržnej ceny akcií, ktoré do tohto indexu zaraďujeme.

« Back to Glossary Index