INDIKÁTOR

INDIKÁTOR – je pomocný nástroj, ktorý pomáha načasovať vstup do obchodov a takisto pomáha určovať budúci vývoj. Ide napríklad o kĺzavé priemery, vďaka ktorým vieme určiť priemernú cenu za isté obdobie.