INFLÁCIA

INFLÁCIA – je rast cenovej hladiny, ktorý meriame mocou CPI (index spotrebiteľských cien).