INSIDER OBCHODY

« Back to Glossary Index

INSIDER OBCHODY – sú také nákupy alebo predaje cenných papierov, ktoré sú uskutočňované na základe zatiaľ verejnosti neznámych informácií. Insider (alebo aj ten, kto je do týchto informácií zasvätený) takéto informácie dostane výlučne na základe jeho odborných zodpovedností. Takéto obchody však nie sú dovolené zákonom.

« Back to Glossary Index