INTEREST RATE

INTEREST RATE – je cena požičaných peniazov, ktorú uvádzame ako percento z požičanej menovej hodnoty väčšinou za jeden rok.

Zdielaj to: