INVESTÍCIA

INVESTÍCIA – je využitie kapitálu za cieľom dosiahnutia zisku (teda jeho zhodnotenia).