IPO

IPO – prvotná emisia alebo predaj cenných papierov.