JOINT-VENTURE

JOINT-VENTURE – je účelovo založený podnik najmenej dvoch spoločností, ktoré majú ten istý kapitál, know-how alebo rozhodovacie právomoci.